หน้าแรก Room Activity booking map gallery contact us
ขั้นตอนและข้อกำหนดการจองห้องพัก
1. โทรสอบถาม จองห้องพัก 082 – 2762223 , 044 – 228158 สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 20.00 น.
2. กรณีการจองห้องพัก กรุณาชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาเต็ม โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร ภายใน 2 วันหลังจากการจอง
ธนาคาร กรุงไทย สาขาวังน้ำเขียว
ชื่อบัญชี น.ส.นิศากร ศิริชัยคีรีโกศล
เลขที่บัญชี 339–0–12222–2

3. ส่งสำเนาการชำระเงิน พร้อมเขียน ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาทาง Fax. 044 – 228158 หรือ ทาง e–mail: Baandinwang_79@hotmail.com
4. เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้เป็นเอกสารการเดินทางเข้าพัก
5. การเลื่อน และการยกเลิกบ้านพัก
– แจ้งการเลื่อนอย่างน้อย 7 วัน สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ได้จองไว้
– แจ้งการยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 30 วัน คืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวนที่ชำระมา
– แจ้งการยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 15 วัน คืนเงินค่ามัดจำ 50% ที่ชำระมา
– แจ้งการยกเลิกน้อยกว่าวันเข้าพัก 15 วัน ไม่คืนเงินค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใดๆค่ะ
6. กรณีนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพัก (อาทิเช่น สุนัข แมว)
– วางค่ามัดจำก่อนเข้าพัก จำนวน 500 บาท
– ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นพักบนที่นอนของทางรีสอร์ท
– ลูกค้าต้องทำความสะอาดในกรณีสัตว์เลี้ยง ถ่าย หรือ ปัสสวะ หรือกรณีที่สัตว์เลี้ยงทำสกปรกค่ะ
– ในกรณีทำของเสียหายชำรุด หักค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมค่ะ
"บ้านดิน วังน้ำเขียว" ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ